Hasło
: Ambona - Twoje słowo w całej parafii. Wejdź i kazanie głoś!
4 online

Zasady gry

Zasady Gry IMPERIUM OJCAZasady gry obowiązują każdego gracza Imperium Ojca.

Jeżeli masz wątpliwości co do poszczególnych zasad gry, możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktu z Obsługą.

Odpowiedzi na większość ze swoich pytań, znajdziesz w FAQ

1. Gra z jednego komputera oraz multikonta.


Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto w grze. Dozwolone jest granie z jednego komputera przez kilka osób pod następującymi warunkami:

• Grając z jednego komputera w kilka osób, gracze nie mogą grać jednocześnie. Tylko jeden z graczy może przebywać aktualnie online. Pozostali muszą czekać na swoją kolej.
• Granie na kilku kontach w celu uzyskania dodatkowych korzyści w grze na jednym koncie może skutkować banem lub usunięciem z gry.

2. Wspomaganie silniejszych lub/i słabszych graczy – tzw. PUSHING


Niedozwolone jest wspomaganie silniejszych lub/i słabszych graczy:
• poprzez sprzedawanie punktów po cenach o wiele niższych niż rynkowe, a także skupowanie punktów po cenach o wiele wyższych niż rynkowe,
• w przypadku wykrycia pushingu konsekwencje wyciągane są w stosunku do obu graczy.

3. Wykorzystywanie bugów gry – tzw. bugusing


Wykorzystywanie błędów w oprogramowaniu oraz nadmierne obciążanie serwera w celu uzyskania korzyści w grze będzie karane zgodnie z systemem kar.

4. Pogróżki i szantaże


Pogróżki i szantaże odnoszące się do świata gry są dozwolone.
Zabronione są natomiast pogróżki i szantaże odnoszące się do realnego życia i mogą skutkować usunięciem z gry.

5. Kontakt z obsługą gry


Wszelkie zgłoszenia, odwołania, sugestie będą rozpatrywane wyłącznie po przesłaniu ich do obsługi gry za pośrednictwem formularza kontaktowego: Kontakt z Obsługą

Wiadomości wysyłane do Obsługi winny zawierać wszystkie istotne dla zgłoszenia informacje.

6. System kar i blokowanie kont


Istnieją trzy formy kary:
• ostrzeżenie
• blokada konta
• usunięcie

Blokada konta może być czasowo określona bądź stała, w zależności od istotności złamanej zasady lub reguły (regulaminu).

Gracz informowany jest o zablokowaniu konta na skrzynkę w grze oraz na skrzynkę pocztową, na którą zarejestrowane jest konto.

Gracz może odwołać się od decyzji zablokowania korzystając z formularza kontaktu z obsługą. W tym celu powinien wybrać odpowiednią kategorię i temat w formularzu:
kategoria: Nie wiem, jak coś zrobić, nie mogę sobie z czymś poradzić
czego dotyczy zgłoszenie: Ja (mój profil)
temat: Moje konto zostało zablokowane, co mogę teraz zrobić?

Odwołanie należy napisać zgodnie z instrukcjami we wskazanym powyżej temacie FAQ.

Nieznajomość Zasad Gry oraz REGULAMINU nie zwalnia z ich przestrzegania.